Razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (višina solidarnostne pomoči)

V Uradnem listu RS št. 25/2017 je bila objavljena naslednja razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije:

 

 

Drugi odstavek 3. točke 64. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/16).
 
Ker višina solidarnostne pomoči za primer, ko postane delavec invalid II. kategorije in za primer bolezni, zaradi katere je odsoten več kot šest mesecev, ni določena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, se dokler višina solidarnostne pomoči ne bo določena v tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, o višini le te dogovorita delodajalec in sindikat.
 
 
Ljubljana, dne 29. junija 2017
Vodja delodajalske pogajalske skupine 
Ida Turk l.r.
 
Vodja delojemalske pogajalske skupine 
Boris Frajnkovič l.r.