Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (velja od septembra 2019 dalje)

V Uradnem listu RS št. 56/2018 je bila 17. 8. 2018 objavljena kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank, veljati pa začne prvi mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Vsebina vam je na voljo tukaj.