Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

2. 7. 2021 je bil objavljen Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki vam je na voljo tukaj.