Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (od 1. 1. 2016)

V Uradnem listu RS št. 4/2016 objavljen naslenji Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije:

1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi po tarifnih razredih za 174 ur od 1. 1. 2016 dalje znašajo:
Tarifni razred
Mesečni znesek (€)
I.
516,78
II.
574,20
III.
636,84
IV.
713,40
V.
803,88
VI/I
903,06
VI/II
977,88
VII.
1.097,94
VIII.
1.388,52
2. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
Ljubljana, dne 7. januarja 2016
Predstavnika delodajalcev 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje kovinskih materialov in nekovin 
Marko Drobnič l.r.
Predsednik 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za kemijo 
Andreja Bauman l.r.
Predsednica 
Predstavnik delojemalcev 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Sindikat kemične, nekovinske 
in gumarske industrije Slovenije 
Bogdan Ledinek l.r.
Predsednik 
PRILOGA II
Skladno z 9. točko 47. člena te kolektivne pogodbe zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih od 1. 1. 2016 dalje znašajo:
 
TARIFNI RAZRED
Plačilni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI/I.
VI/II.
VII.
VIII.
1
516,78
               
2
542,61
               
3
574,20
574,20
             
4
 
598,97
             
5
 
636,84
636,84
           
6
 
671,26
671,26
           
7
   
713,40
713,40
         
8
   
753,34
753,34
         
9
     
803,88
803,88
       
10
     
852,44
852,44
       
11
     
903,06
903,06
903,06
     
12
       
940,26
940,26
     
13
       
977,88
977,88
977,88
   
14
         
1032,36
1032,36
   
15
         
1097,94
1097,94
1097,94
 
16
           
1140,07
1140,07
 
17
           
1189,26
1189,26
 
18
             
1253,56
 
19
             
1315,52
 
20
               
1388,52
21
               
1464,58
22
               
1565,08
23
               
1665,71
24
               
1804,95
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 18. 1. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-29 o tem, da je Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 16/7.