Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva

15. 7. 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena naslednja Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva:

 

 

V skladu z 69. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 135/04, s spremembami in dopolnitvami) v zvezi s 16. členom Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo na podlagi sklepa Odbora sekcije za gradbeništvo z dne 16. 6. 2016
O D P O V E D U J E 
Kolektivno pogodbo dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) (Uradni list RS, št. 135/04, s spremembami in dopolnitvami)
Hkrati ugotavlja, da:
– kolektivna pogodba preneha veljati s potekom 6-mesečnega odpovednega roka, ki teče od prvega naslednjega dne od objave te odpovedi v Uradnem listu Republike Slovenije,
– se po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto uporabljajo določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.
Ljubljana, dne 29. junija 2016
Predsednik Odbora sekcije 
za gradbeništvo 
Lovrenc Krapež l.r.