DDV V EU, sistem VIES ter koda države in identifikacijska številka za DDV

Pomembno vlogo pri izmenjavi informacij o DDV v povezavi s transakcijami znotraj EU ima informacijski sistem za izmenjavo informacij o DDV (sistem VIES: VAT Information Exchange System). Davčni nadzor z uporabo sistema VIES poteka prek sodelovanja med davčnimi upravami držav članic EU.

 

Sistem VIES je pomemben tudi za davčne zavezance, ker omogoča preverjanje identifikacijske številke za DDV kupcev v drugih državah članicah EU. Dobavitelj blaga se mora namreč prepričati o tem, ali je identifikacijska številka za DDV, na katero se sklicuje kupec, veljavna.

 

 

Identifikacijsko številko za DDV v povezavi s prometom blaga med državami članicami EU sestavlja koda države, za katero stoji do 12 znakov. Identifikacijska številka za DDV, ki sledi kodi države, se začne v levem robu. Veljavni znaki so "0-9" in "A-Z".

 

 

Slovenski davčni zavezanci lahko preverijo identifikacijske številke za DDV kupcev na prvi stopnji (zgolj preveritev veljavnosti) na spletni strani EU.

 

Slovenskim davčnim zavezancem je po vključitvi nacionalnega sistema VIES v mednarodno omrežje omogočena preveritev podatkov tako na prvi kot na drugi stopnji (ime oziroma naziv, naslov, datum identifikacije za namene DDV) na Davčni upravi RS.

 

 

VIR: Davčna uprava