Elektronsko vlaganje prijav in obračunov za trošarine v informacijskem sistemu E-TROD

Trošarina predstavlja obliko davka na porabo. Trošarina je davek, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov. Skupine izdelkov, od katerih se plačuje trošarina v Republiki Sloveniji, so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in električna energija.

Od decembra 2014 lahko trošarinski zavezanci vlagajo prijave opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju trošarine, in vlagajo obračune trošarine preko informacijskega sistema E-TROD.

 

   

E-TROD omogoča varno in papirnemu poslovanju popolnoma enakovredno storitev v elektronskem mediju na spletu. Trošarinskim zavezancem nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

  • hitrejše in preprostejše izpolnjevanje trošarinskih obrazcev (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
  • vpogled v register zavezanca in njegove predložene obračune,
  • možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,
  • prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev,
  • brezplačna uporaba informacijskega sistema  E-TROD.

Navedene prednosti informacijskega sistema E-TROD uspešno uporablja že večina trošarinskih zavezancev. Vse zavezance, ki se še ne poslužujejo elektronskega vlaganja dokumentov, vabimo, da si v čim krajšem času uredijo dostop do sistema E-TROD in pričnejo z elektronskim vlaganjem obrazcev s področja trošarin.

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so  na spletni strani FURS.

 

VIR: FURS