Priročnik: Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti (september 2018)

 

Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti:
 
  1. obročno plačilo ali odlog plačila davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  2. obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov)
  3. obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ  24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila).
 
Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je potrebno vložiti vlogo.
 
VEČ SI PREBERITE TUKAJ.