Priročnik: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE delodajalci (FURS); 5.11

Vprašanja in odgovori FURS-a so vam na voljo tukaj.