Elementi delovnega razmerja

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Kadar so podani elementi delovnega razmerja, je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi. V takšnih primerih delo preko s.p. ni dovoljeno. Delo preko pogodbe civilnega prava, kot je podjemna pogodba ali avtorska pogodba je v podjetju dovoljena. Vendar to ni dovoljeno, ko gre za delo, ko obstajajo elementi delovnega razmerja.

 

V primeru kršitev na tem področju lahko delodajalca doleti kazen s strani inšpektorja in posledično obveza sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas z delavcem, ter plačilo davkov in prispevkov za nazaj.

 

Namen zakonske ureditve je preprečiti delodajalcu, da delavca (kot šibkejšo pogodbeno stranko) prikrajša za pravice (delovne in socialne), do katerih bi bil ta upravičen.