Novosti pri uveljavljanju spodbude za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila

Spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o urejanju trga dela na področje uveljavljanja spodbude za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila, začnejo veljati 27. marca.

1. Sklenjene pogodbe o zaposlitvi do 26. 3. 2020

Vsi tisti prejemniki denarnega nadomestila, ki se boste zaposlili do 26. 3. 2020, boste upravičeni do spodbude za zaposlovanje na dosedanji način – od nas boste v podpis prejeli pogodbo za pridobitev pravice do spodbude.

Poglejte podrobnejše informacije ...
 

2. Sklenjene pogodbe o zaposlitvi od 27. 3. 2020

Vsi tisti prejemniki denarnega nadomestila, ki se boste zaposlili 27. 3. 2020 ali kasneje, pa po novem morate oddati vlogo za pridobitev pravice do spodbude za zaposlovanje. 

Omenjena spodbuda vam omogoča, da dobite več kot le plačilo za opravljeno delo. Poleg plače namreč prejmete še spodbudo za zaposlitev v višini 20 % od vašega mesečnega neto denarnega nadomestila na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Spodbudo vam nakažemo mesečno za pretekli mesec, znesek pa se zmanjša za 25 % akontacije dohodnine, ki jo plačamo na Zavodu. 

Spodbudo za zaposlovanje lahko pridobite, če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in ste se 27. 3. 2020 ali kasneje zaposlili za polni delovni čas, pri tem pa imate nedokončano osnovno šolo ali doseženo osnovnošolsko, nižjo poklicno ali srednješolsko izobrazbo.

Spodbudo lahko pridobite tudi, če se s polnim delovnim časom zaposlite pri delodajalcu, ki pri nas uveljavi subvencijo za vašo zaposlitev.  

Spodbude ne morete pridobiti, če se zaposlite pri istem delodajalcu, ki je bil vaš zadnji pred nastankom brezposelnosti, če ste v programu javnih del sklenili pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del ali če ste v srednješolskem programu pridobili izobrazbo za deficitarne poklice (opredeljene s politiko štipendiranja na podlagi zakona o štipendiranju). Deficitarni poklici so tisti, pri katerih povpraševanje delodajalcev presega ponudbo iskalcev zaposlitve na trgu dela. 

Za pridobitev spodbude izpolnite vlogo, ki si jo natisnete z naše spletne strani. Obvezno priložite tudi podpisano pogodbo o zaposlitvi.

Vse skupaj pošljete:

  • po navadni pošti na enega od naših naslovov ali
  • v skenirani obliki po elektronski pošti na naslov naše območne službe, pri kateri ste bili prijavljeni.

Vlogo boste lahko osebno prevzeli in oddali na uradih ZRSZ  po preklicu ukrepov za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom. 

 

VIR: ZRSZ