O organiziranju dela na domu je potrebno obveščati preko portala SPOT

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT. 
 
Organiziranje dela na domu je eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okoljih, ki pa hkrati ohranja delovne procese. S ciljem  poenostavitve in poenotenja poročanja s strani delodajalcev ter na podlagi 6. protikoronskega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), je postopek oddaje vloge na IRSD po novem mogoče oddati le še preko portala SPOT. 
 
Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu, novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden. 

Koristne informacije za pomoč pri uporabi portala SPOT in oddaji vloge – Obvestilo o delu na domu
 
  • Dostop do portala: Za prijavo v portal SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Več informacij o uporabi portala je na voljo na povezavi: Delo s portalom.
  • Uredite pooblastilo: Če postopka ne bo urejal zakoniti zastopnik, uredite ustrezno pooblastilo za dostop do postopka - Obvestilo o delu na domu. Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki, ki imate digitalno potrdilo, uredite elektronsko preko portala SPOT ali z obrazcem, ki je na voljo na povezavi: Tiskani obrazci.  
  • Obrazec pooblastila lahko podpišete in ga v skenirani obliki oz. v obliki čitljive fotografije pošljete na elektronski naslov točke SPOT. Seznam točk SPOT s kontaktnimi podatki je na voljo: tukaj.
  • Registrirajte SIPASS račun
  • Vlogo lahko oddate za matično podjetje/poslovni subjekt ali ločeno za vsako poslovno enoto, kar dosledno označite na obrazcu za urejanje pooblastila. 
  • Podrobnejše informacije o postopku so na voljo na strani Napotitev delavca na delo na domu
  • Če želite hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je v vlogi na voljo excel predloga, ki jo pripnete k vlogi. 
  • Za tehnična vprašanja glede uporabe portala se obrnite na Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko številko: 0802002 ali na e-naslov: ekc@gov.si
  • Vsebinsko podporo nudi Inšpektorat RS za delo

 

VIR: EVEM