Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov 10.a člen ZGD-1

V veljavo stopila določba glede preverjanja omejitev pri ustanavljanju družbe/podjetja v evidenci TIRS

Obveščamo vas, da je 24. 8. 2021 začela veljati 6. točka prvega odstavka 10a. člena ZGD-1, ki določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1.

Omejitev preneha po treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe. Omejitev po uradni dolžnosti preverjajo registrski organi (sodišča in AJPES) ter notarji neposredno v evidenci Tržnega inšpektorata RS.

 

Tržni inšpektorat

VIR: SPOT.GOV.SI