Objava seznamov proračunskih uporabnikov, prejemnikov in izdajateljev e-računov

UJP na svoji spletni strani za potrebe izmenjave e-računov dnevno objavlja podatke o proračunskih uporabnikih, ki so prejemniki in/ali izdajatelji e-računov.

Na voljo vam je tukaj.