Podjetja morajo od 8.8 dalje na dopisih obvezno navajati svojo matično številko

AFNA

 

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I (Ur.l. RS št. 55/2015) so prinesle obveznost, da morajo podjetja na svojih dopisih obvezno navajati svojo matično številko. Na vseh dopisih (tudi na naročilnici), ki jih podjetje pošlje naslovniku mora biti po novem zapisano: celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

 

Pri samostojnih podjetnikih ostaja nespremenjeno in sicer mora biti navedeno: firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.