Pridobitev izpisa delovne dobe za opravljeno delo preko študentskega servisa

Prošnjo za izpis priznanih obdobij zavarovanja na podlagi plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 mora fizična oseba poslati na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

VIR IN VEČ INFORMACIJ: FURS