Dopolnitev sistema SIAIS

 

Dne 10. 10. 2018 se je izvedla dopolnitev slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS), ki je prinesla nekatere novosti.

 

1. Avtomatizacija postopkov v zvezi s poenostavljeno deklaracijo tipa B (166/1 člen CZU)

Po novem je deklarantom omogočeno pošiljanje poenostavljene deklaracije tipa B, v kateri bodo lahko sami vpisali rok za vložitev dopolnilne deklaracije tipa X in ustrezno šifro ter znesek morebitnega carinskega dolga (MCD). V odobrenem roku bodo deklaranti lahko sami v SIAIS vložili dopolnilno deklaracijo tipa X in tudi sami razbremenili MCD tako, da bodo v ustrezno polje vpisali datum razbremenitve MCD. Trenutno bo deklarantom dovoljeno razbremenjevanje MCD v dopolnilni deklaraciji samo za šifro Z20 (nepopolna oz. poenostavljena deklaracija), pod pogojem, da bodo za to izpolnjeni pogoji iz 166. člena CZU. Deklarant bo tako za poenostavljeno kot tudi dopolnilno deklaracijo prejel sporočilo o prepustitvi (IE429). Vložitev dopolnilne deklaracije s strani deklarantov zmanjšuje oz. odpravlja ročni vnos podatkov s strani inšpektorjev in posledično omogoča hitrejše izvajanje carinskih postopkov, zato pozivamo vse deklarante, da maksimalno izkoristijo navedeno možnost. 
 

2. Sporočilo o prepustitvi (IE429)  

Deklarant v sporočilu o prepustitvi (IE429) prejme tudi podatek o datumu zapadlosti plačila. Datuma zapadlosti ne bo prejel samo v primeru dopolnilne deklaracije tipa X, če bo znesek uvoznih dajatev enak ali manjši kot v poenostavljeni deklaraciji tipa B. Podatek o zapadlosti plačila in določeni ostali podatki iz sporočila o prepustitvi, lahko deklarantom služijo kot dodatne informacije v zvezi z nastalim dolgom.

 

VIR: FURS