Kako vedeti ali bo stranka zavezana k poslovanju z e-računi - SEZNAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

 

V skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) morajo od 1. 1. 2015 dalje vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati eRačune, izdajati pa samo v primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila na svoji spletni strani dnevno objavlja podatke o tem, kateri slovenski poslovni subjekti so proračunski uporabniki.


V kolikor se vaša stranka nahaja na seznamih proračunskih uporabnikov, boste po 1. 1. 2015 zavezani k obvezni izmenjavi e-računov s tako stranko (prejemanje/izdajanje e-računov).

Preberite več